Let's Connect

Address
  • Royalé Touché

    Wasim Square, Khamgao Road, Opposite Bill Mart, Akola City, Akola, Maharashtra 444001

  • Location Akola City,Akola
  • Phone No. 0982 3093 606
  • Timings 11:00 AM to 08:00 PM
  • Opening Soon

QUICK ENQUIRY
I agree to the terms & conditions

Our Presence

States:

Andhra Pradesh  /  Assam  /  Bihar  /  Chhattisgarh  /  Delhi  /  Gujarat  /  Haryana  /  Jharkhand  /  Karnataka  /  Kerala  /  Madhya Pradesh  /  Maharashtra  /  Odisha  /  Punjab  /  Rajasthan  /  Tamil Nadu  /  Telangana  /  Uttar Pradesh  /  Uttarakhand  /  West Bengal

Cities:

Ahmednagar  /  Akola  /  Amravati  /  Aurangabad  /  Buldhana  /  Dhule  /  Jalgaon  /  Kolhapur  /  Mumbai  /  Nagpur  /  Nashik  /  Pune  /  Solapur  /  Thane  /  Washim  /  Yavatmal