Make An Appointment

home-decorative-laminate
 • Royalé Touché

  Plot No 8, Subhash Nagar Shopping Centre, Vasudev Marg, Near TB Sanatorium Hospital, Opposite Hotel Surbhi Palace, Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan 302016

Choose your day

 • 30
  Thu
 • 01
  Fri
 • 02
  Sat
 • 04
  Mon
 • 05
  Tue
 • 06
  Wed

  Enter Details

  I agree to the terms & conditions

  Appointment Status


  • Token Number
  • Mobile Number

  Our Presence

  States:

  Andhra Pradesh  /  Assam  /  Bihar  /  Chhattisgarh  /  Delhi  /  Gujarat  /  Haryana  /  Jharkhand  /  Karnataka  /  Kerala  /  Madhya Pradesh  /  Maharashtra  /  Odisha  /  Punjab  /  Rajasthan  /  Tamil Nadu  /  Telangana  /  Uttar Pradesh  /  Uttarakhand  /  West Bengal

  Cities:

  Ajmer  /  Banswara  /  Bhilwara  /  Chitorgarh  /  Jaipur  /  Jodhpur  /  Udaipur